Translation:Slovenian

From GeoGebra Manual
Jump to: navigation, search


Slovenski prevod


Stane translator.jpg

Stanislav Šenveter
Gimnazija Ptuj
Slovenski uporabniški vmesnik

programa GeoGebra
Uporabniški priročnik ver. 3.0
Oskar Jericijo

Jernej Regvat

© 2021 International GeoGebra Institute