Translation:Czech

From GeoGebra Manual
Revision as of 08:01, 29 July 2013 by Noel Lambert (talk | contribs) (category: Translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Český překlad verze 4.0 Vás zajistily

Zuzana Bouchalová,

Michaela Noruláková a

Markéta Tomanová,

studentky učitelství matematiky a informačních technologií.

Na překladu předchozích verzí a manuálu se podíleli Marie Pokorná a Pavel Sokol.

© 2022 International GeoGebra Institute