Translation:Czech

From GeoGebra Manual
Jump to: navigation, search


Český překlad verze 4.0 Vás zajistily

Zuzana Bouchalová,

Michaela Noruláková a

Markéta Tomanová,

studentky učitelství matematiky a informačních technologií.

Na překladu předchozích verzí a manuálu se podíleli Marie Pokorná a Pavel Sokol.

© 2021 International GeoGebra Institute