Z Gemiddelde Test Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Z_Gemiddelde_Test( <Lijst van de steekproefgegevens>, <σ>, <Gemiddelde Nulhypothese>, <Staart> )
Voert een Z test uit op een populatiegemiddelde met de gegeven lijst en de standaardafwijking Gemiddelde Nulhypothese is het aangenomen poplatiegemiddelde in de nul hypothese. Staart heeft als mogelijke waarden "<", ">" , "≠". Deze bepalen de hypothesen als volgt.
"<" = populatiegemiddelde < Gemiddelde Nulhypothese
">" = populatiegemiddelde > Gemiddelde Nulhypothese
"≠" = populatiegemiddelde ≠ Gemiddelde Nulhypothese
Het resultaat wordt getoond als een lijt van de vorm {Waarschijnlijkheidswaarde, Z test}.
Z_Gemiddelde_Test( <Steekproefgemiddelde>, <σ>, <Steekproefomvang>, <Gemiddelde Nulhypothese>, <Significantie_niveau> )
Voert een Z test uit op een populatiegemiddelde met de gegeven maten . Gemiddelde Nulhypothese en Staart worden gedefinieerd als hierboven.
Het resultaat wordt getoond als een lijt van de vorm {Waarschijnlijkheidswaarde, Z test}.
© 2021 International GeoGebra Institute