Z Gemiddelde Schatter Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Z_Gemiddelde_Schatter( <Lijst van de steekproefgegevens>, <σ>, <Betrouwbaarheidsniveau> )
Berekent een (1- \alpha) -betrouwbaaheidsinterval van een steekproefgemiddelde van een lijst met gekende populatiestandaardafwijking en gegeven betrouwbaarheidsniveau 1-\alpha .
Het betrouwbaarheidsinterval wordt gegeven als een lijst van de vorm {ondergrens, bovengrens}.
Z_Gemiddelde_Schatter( <Steekproefgemiddelde>, <σ>, <Steekproefomvang>, <Betrouwbaarheidsniveau> )
Berekent een (1- \alpha) -betrouwbaaheidsinterval van een gegeven steekproefgemiddelde van een lijst met gekende populatiestandaardafwijking en gegeven steekproefomvang en betrouwbaarheidsniveau 1-\alpha .
Nota:
Het betrouwbaarheidsniveau (1- \alpha) is het complement van het significantieniveau \alpha
© 2021 International GeoGebra Institute