Verschuiving volgens vector Macro

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page Sjabloon:Tool

Selecteer het object dat je wil verschuiven. Klik daarna op de verschuivingsvector of klik twee maal om een vector te creëren
(zie ook het commando Verschuiving ).
Je kunt ook een kopie van een object creëren op een willekeurige plaats in het Tekenvenster door na het selecteren van de knop de klikken op een object en vervolgens met de muis te slepen. Het originele object blijft op dezelfde plaats. De kopie versleep je naar een willekeurige plaats.
© 2021 International GeoGebra Institute