TMean2Estimate Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

TMean2Estimate( <Lijst met steekproefgegevens 1>, <Lijst met steekproefgegevens 2>, <Niveau>, <Boolean Pooled> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van de verschillen tussen de twee steekproefgemiddelden met een betrouwbaarheid Niveau.
Als Pooled = true, wordt aangenomen dat de steekproefvarianties gelijk zijn en worden de steekproefstandaardafwijkingen gecombineerd in de berekening.
Als Pooled = false, wordt aangenomen dat de steekproefvarianties niet gelijk zijn en worden de steekproefstandaardafwijkingen niet gecombineerd in de berekening.
De resultaten worden getoond als een lijst in de vorm {onderste betrouwbaarheidslimiet, bovenste betrouwbaarheidslimiet}.
TMean2Estimate( <Steekproefgemiddelde 1>, <Steekproef standaardafwijking 1>, <Steekproefgrootte 1>, <Steekproefgemiddelde 2>, <Steekproef standaardafwijking 2>, <Steekproefgrootte 2>, <Level>, <Boolean Pooled> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van de verschillen tussen de twee steekproefgemiddelden met een betrouwbaarheid Niveau. Pooled wordt gedefinieerd als hierboven.
De resultaten worden getoond als een lijst in de vorm {onderste betrouwbaarheidslimiet, bovenste betrouwbaarheidslimiet}.
© 2021 International GeoGebra Institute