TIntervalTweeGemiddeldes Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

TIntervalTweeGemiddeldes( <Lijst 1 met gegevens>, <Lijst 1 met gegevens>, <Niveau>, <Booleaans Pooled> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden vanuit de gegevens lijsten en het betrouwbaarheidsniveau.
ALs Pooled = true, dan wordt aangenomen van de steekproefvarianties gelijk zijn en de steekproef standaardafwijkingen worden gecombineerd in de berekening.
Als Pooled = false, dan wordt aangenomen van de steekproefvarianties niet gelijk zijn. De steekproef standaardafwijkingen worden niet gecombineerd.
De resultaten worden getoond in een lijst in een vorm {ondergrens betrouwbaarheid, bovengrens betrouwbaarheid}.
TIntervalTweeGemiddeldes( <Steekproefgemiddelde 1>, <Steekproef standaardafwijking 1>, <Steekproefgrootte 1>, <Steekproefgemiddelde 2>, <Steekproef standaardafwijking 2>, <Steekproefgrootte 2>, <Niveau>, <Booleaans Pooled> )
Berekent een t betrouwbaarheidsinterval van het verschil tussen de twee steekproefgemiddelden vanuit de gegeven beschrijvende maten en het betrouwbaarheidsniveau. Pooled wordt gedefinieerd als hierboven. De resultaten worden getoond in een lijst in een vorm {ondergrens betrouwbaarheid, bovengrens betrouwbaarheid}.
© 2021 International GeoGebra Institute