Stafwp Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

stafwp( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Berekent de standaardafwijking \sigma (voor een populatie) van de getallen in de lijst.
Voorbeeld: stafwp({1, 2, 3, 4, 5}) geeft 1.41
stafwp( <Lijst met waarnemingsgetallen>, <Lijst met frequenties> )
Berekent de standaardafwijking \sigma (voor een populatie) van de lijst met getallen, rekening houdend met hun frequentie.
Voorbeeld: stafwp({20, 40, 41, 42, 40, 54}, {20, 6, 4, 5, 2} ) geeft 5.96
stafwp( <Lijst met waarden van een stochast>, <Lijst met kansen> )
Berekent de standaardafwijking \sigma van een kansverdeling met gegeven waarden van een stochast en hun respectievelijke kansen.
Voorbeeld: stafwp({1, 2, 3}, {0.2, 0.5, 0.3} ) geeft 0.7
Nota:
De standaardafwijking van een steekproef bereken je met het commando Stafw Commando.

CAS Venster

stafwp( <Lijst met waarnemingsgetallen> )
Berekent de standaardafwijking \sigma (voor een populatie) van de getallen in de lijst.
Voorbeeld: stafwp({1, 2, 3, 4, 5}) geeft \sqrt{2}.
stafwp( <Lijst met waarden van een stochast>, <Lijst met kansen> )
Berekent de standaardafwijking \sigma van een kansverdeling met gegeven waarden van een stochast en hun respectievelijke kansen.
Voorbeeld: stafwp({1, 2, 3}, {0.2, 0.5, 0.3} ) geeft \frac{7}{10}
Nota:
Zie ook het commando Gemiddelde Commando.
© 2021 International GeoGebra Institute