Spearman Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Spearman( <Lijst met punten> )
Geeft de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt van de x-coördinaten en y-coördinaten van punten in een lijst.
Voorbeeld: Spearman( { (-3, 4), (-1, 4), (-2, 3), (1, 3), (2, 2), (1, 5) } ) geeft -0.37.
Spearman( <Lijst met getallen>, <Lijst met getallen> )
Geeft de Spearmans rangcorrelatiecoëfficiënt van de twee lijsten.
Voorbeeld: Spearman( {-3,-1,-2,1,2,1}, {4,4,3,3,2,5} ) geeft -0.37.
© 2021 International GeoGebra Institute