KortsteAfstand Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

KortsteAfstand( <Lijst met lijnstukken>, <Startpunt>, <Eindpunt>, <Boolean gewicht> )
Berekent het kortste pad tussen Startpunt en Eindpunt in een grafiek bepaald door een lijst van lijnstukken. Als gewicht = false, dan wordt het gewicht van elke hoek gelijkgesteld aan 1, d.w.z. we zoeken naar het pad met het kleinst aantal hoeken). Anders zoeken we naar het meetkundig kortste pad.
© 2021 International GeoGebra Institute