Assen Commando

Uit GeoGebra Manual
Ga naar: navigatie, zoeken

Sjabloon:Manual Page

Assen( <Kegelsnede> )
Geeft de vergelijkingen van de hoofdas en de nevenas van een kegelsnede.
Nota: Zie ook Hoofdas and Nevenas commando's.
Assen( <Kwadriek> )
Creëert de 3 assen van de gegeven kwadriek.
Voorbeeld:
Assen(x^2 + y^2 = 3) geeft de drie rechten
a: X = (0, 0, 0) + λ (1, 0, 0), b: X = (0, 0, 0) + λ (0, 1, 0) en c: X = (0, 0, 0) + λ (0, 0, 1)
Nota: Specifiek:
  • Als de kwadriek een cylinder is, geeft het commando de twee assen van het cirkelvormig grondvlak en de rotatieas.
  • Als de kwadriek een bol is, geeft het commando de drie assen evenwijdig aan de assen van het coördinatensysteem.
© 2021 International GeoGebra Institute