Comments:Низа Наредба

Од GeoGebra Manual
Прејди на: содржини, барај
Низа[ <израз>, <променлива>, <од број>, <до број> ]
Дава листа на објекти креирани со користење на даден израз на индексот i кој се движи од бројот а до број b.
Пример:
L = Низа[(2, i), i, 1, 5] дава листа на вредности чија y-координати имаат опсег од 1 до 5: L = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)}.
Низа[ <израз>, <променлива i>, <број a>, <број b>, <зголемување>]
Дава листа на објекти креирани со користење од даден израз и на индексот i кој се движи од број a на бројот б .
Пример:
L = Низа[(2, i), i, 1, 3, 0.5] дава листа на поени чија y-координата е во опсег од 1 до 3 со пораст од 0,5: L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)}.
Низа[ <број b> ]
Дава листа на броеви од 1 до b, т.е. {1, 2, ..., b}.
Пример:
L = 2^Низа[4] дава низа со вредности {2, 4, 8, 16}.
Забелешка: Види и Листа Наредби за повеќе информации.

CAS Syntax

Низа[ <израз>, <променлива i>, <број a>, <број b>, <зголемување>]
Дава листа на објекти креирани со користење од даден израз и на индексот i кој се движи од број a на бројот б се врши зголемување.
Пример:
Низа[x^i, i, 1, 10] генерира низа {x, x², x³, x⁴, x⁵, x⁶, x⁷, x⁸, x⁹, x¹⁰}.
Низа[ <израз>, <променлива i>, <број a>, <број b>, <зголемување>]
Дава листа на објекти креирани со користење од даден израз и на индексот i кој се движи од број a на бројот б се врши зголемување.
Пример:
Низа[x^i, i, 1, 10, 2] генерира низа {x, x³, x⁵, x⁷, x⁹}.
Низа[ <број b> ]
Дава листа на броеви од 1 до b, т.е. {1, 2, ..., b}.
Пример:
L = 2^Низа[4] дава низа со вредности {2, 4, 8, 16}.


© 2021 International GeoGebra Institute