EszközökHU

Innen: GeoGebra Manual

Geometria

0 Mode move.png Mozgatás 1 Mode point.png Új pont 2 Mode join.png Egyenes két ponton keresztül 4 Mode orthogonal.png Merőleges 16 Mode polygon.png Sokszög
39 Mode moverotate.png Pont körüli forgatás 501 Mode pointonobject.png Alakzat pontja eszköz 15 Mode segment.png Szakasz 3 Mode parallel.png Párhuzamos 51 Mode regularpolygon.png Szabályos sokszög
67 Mode attachdetachpoint.png Pont alakzathoz csatolása 45 Mode segmentfixed.pngSzakasz adott hosszal 8 Mode linebisector.png Szakaszfelező 64 Mode rigidpolygon.png Merev sokszög
5 Mode intersect.png Két alakzat metszéspontja 18 Mode ray.png Félegyenes 9 Mode angularbisector.png Szögfelező 70 Mode vectorpolygon.png Vektor poligon
19 Mode midpoint.png Felező vagy középpont 65 Mode polyline.png Törött vonal 13 Mode tangent.png Érintők
72 Mode complexnumber.png Komplex szám 7 Mode vector.png Vektor 44 Mode polardiameter.png Poláris
37 Mode vectorfrompoint.png Vektor pontból 58 Mode fitline.png Legjobban illeszkedő egyenes
47 Mode locus.png Mértani hely
10 Mode circle2.png Kör középponttal és kerületi ponttal 55 Mode ellipse3.png Ellipszis 36 Mode angle.png Szög 30 Mode mirroratline.png Tengelyes tükrözés eszköz 17 Mode text.png Szöveg beszúrása
34 Mode circlepointradius.png Kör középponttal és sugárral 56 Mode hyperbola3.png Hiperbola 46 Mode anglefixed.png Szög adott mérettel 29 Mode mirroratpoint.png Centrális tükrözés 26 Mode image.png Kép beszúrása
53 Mode compasses.png Körző 57 Mode parabola.png Parabola 38 Mode distance.png Távolság 54 Mode mirroratcircle.png Inverzió 62 Mode pen.png Ceruza
11 Mode circle3.png Köré írt kör 12 Mode conic5.png Kúpszelet öt ponton keresztül 49 Mode area.png Terület 32 Mode rotatebyangle.png Pont körüli forgatás 73 Mode freehandshape.png Függvény, alakzat rajzolása
24 Mode semicircle.png Két pontra illeszkedő félkör 50 Mode slope.png Meredekség 31 Mode translatebyvector.png Alakzat eltolása vektorral 14 Mode relation.png Kapcsolat két alakzat között
20 Mode circlearc3.png Körív középponttal és két pontjával 71 Mode createlist.pngLista létrehozása 33 Mode dilatefrompoint.png Centrális nyújtás 66 Mode probabilitycalculator.png Valószínűség-számítás
22 Mode circumcirclearc3.png Három pontra illeszkedő körív 68 Mode functioninspector.pngFüggvényvizsgálat
21 Mode circlesector3.png Három pontra illeszkedő körcikk
23 Mode circumcirclesector3.png Körcikk középponttal és két pontjával
25 Mode slider.png Csúszka 40 Mode translateview.png Rajzlap mozgatása
52 Mode showcheckbox.png Jelölőnégyzet alakzatok elrejtéséhez és megjelenítéséhez 41 Mode zoomin.png Nagyítás
60 Mode buttonaction.png Gomb beszúrása 42 Mode zoomout.png Kicsinyítés
61 Mode textfieldaction.png Beviteli mező beszúrása 27 Mode showhideobject.png Alakzat mutatása / elrejtése
28 Mode showhidelabel.png Felirat mutatása / elrejtése
35 Mode copyvisualstyle.png Vizuális stílus másolása
6 Mode delete.png Alakzatok törlése

Táblázatkezelő

0 Mode move.pngMozgatás 2020 Mode onevarstats.pngEgyváltozós analízis 2001 Mode createlist.pngLista létrehozása eszköz 2040 Mode sumcells.pngÖsszeg
2021 Mode twovarstats.pngKét változós regresszió analízis 2003 Mode createlistofpoints.png Pontok listájának létrehozása 2041 Mode meancells.pngÁtlag
2022 Mode multivarstats.pngTöbbváltozós analízis 2002 Mode creatematrix.pngMátrix létrehozása 2042 Mode countcells.pngMegszámolás
66 Mode probabilitycalculator.pngValószínűség-számítás 2004 Mode createtable.pngTáblázat létrehozása 2044 Mode maxcells.pngMaximum
2005 Mode createpolyline.pngTörött vonal 2043 Mode mincells.pngMinimum

CAS

1001 Mode evaluate.pngKiértékel 1002 Mode numeric.pngKözelít 1003 Mode keepinput.pngBemenetet megtart 1005 Mode factor.pngSzorzattá alakít 1004 Mode expand.pngKifejt eszköz 1006 Mode substitute.pngBehelyettesít
1007 Mode solve.pngMegold 10? Mode nsolve.pngNumerikusan megold 1008 Mode derivative.pngDerivál 66 Mode probabilitycalculator.pngValószínűség-számítás 6 Mode delete.png Alakzat törlése
1009 Mode integral.pngIngegrál 68 Mode functioninspector.pngFüggvényvizsgálat
© 2021 International GeoGebra Institute