Tangenta naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Tangenta[ <točka>, <konika> ]
Konstruira (sve) tangente kroz zadanu točku na koniku.
Tangenta[ <točka A>, <funkcija> ]
Konstruira tangentu na zadanu funkciju za x = x(A) (pri čemu je x(A) je apscisa dirališta).
Tangenta[ <točka na krivulji>, <krivulja> ]
Konstruira tangentu na krivulju u zadanoj točki.
Tangenta[ <x vrijednost>, <funkcija> ]
Konstruira tangentu na zadanu funkciju pri čemu je x vrijednost je apscisa dirališta.
Tangenta[ <usporednica>, <konika> ]
Konstruira (sve) tangente na koniku koje su paralelne sa zadanim pravcem.
Tangenta[ <kružnica>, <kružnica> ]
Konstruira zakjedničke tangente dviju kružnica (najviše 4) ako je moguće.
Napomena: Pogledajte alat Tool Tangents.gif Tangente.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute