Kut naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Kut[ <vektor v1>, <vektor v2> ]
Daje kut između vektora v1 i v2 (od 0° do 360°).
Kut[ <pravac>, <pravac> ]
Daje kut između vektora smjera dvaju pravaca g i h (od 0° do 360°).
Kut[ <točka A>, <točka B>, <točka C> ]
Daje kut kojeg zatvaraju BA i BC (od 0° do 360°) gdje je točka B vrh kuta.
Kut[ <točka>, <vrh>, <kut> ]
Daje kut veličine α crtan iz točke A kroz vrh B.
Napomena: Također će biti konstruirana točka Rotacija[A, α, B].
Kut[<konika>]
Daje kut zakreta glavne osi konike (vidi naredbu Osi).
Kut[<vektor>]
Daje kut između x-osi i danog vektora.
Kut[<točka A>]
Daje kut između x-osi i radijus-vektora točke A.
Kut[<broj n>]
Pretvara broj n u kut (rezultat je između 0 i 2pi).
Kut[<mnogokut>]
Konstruira sve kutove mnogokuta koji su matematički pozitivno orijentirani (suprotno od kazaljke na satu).
Napomena: Ako je mnogokut kreiran u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, dobit ćete unutarnje kutove mnogokuta. Ako je kreiran u smjeru kazaljke na satu dobit ćete vanjske kutove mnogokuta.
Napomena: Pogledajte još i alate Tool Angle.gif Kut i Tool Angle Fixed.gif Kut zadane veličine.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute