Duljina naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Skoči na: orijentacija, traži
Accessories dictionary.png
Ova je stranica dio službenog priručnika za printanje i PDF. Iz strukturnih razloga obični korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ukoliko pronađete koju grešku na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može uređivati.
Duljina[ <vektor> ]
Izračunava duljinu vektora.
Duljina[ <točka> ]
Izračunava duljinu radijus-vektora zadane točke.
Duljina[ <funkcija>, <početna vrijednost x>, <završna vrijednost x> ]
Primjer:
Duljina[2x, 0, 1] dat će \sqrt{5}.
Izračunava duljinu grafa funkcije na intervalu [x1, x2].
Duljina[ <funkcija>, <početna točka A>, <završna točka B> ]
Izračunava duljinu grafa funkcije između točaka A i B.
Napomena: Ako dane točke ne pripadaju grafu funkcije, tada se koriste njihove x‐koordinate u određivanju intervala.
Duljina[ <krivulja>, <početna vrijednost t1>, <završna vrijednost t1> ]
Izračunava duljinu krivulje između parametarskih vrijednosti t1 i t2.
Duljina[ <krivulja>, <početna točka>, <završna točka> ]
Izračunava duljinu krivulje između dviju točaka b A i B koje pripadaju krivulji.
Duljina[ <lista> ]
Izračunava duljinu liste, tj. broj elemenata liste.
Duljina[ <tekst> ]
Izračunava koliko je znakova u tekstu.
Duljina[ <lokus> ]
Izračunava broj točaka pomoću kojih je dani lokus načinjen. Koristite naredbu Opseg[Locus] kako biste dobili duljinu samog lokusa. Za više detalja pogledajte članak o naredbi Početni.
Napomena:
Pogledajte još i alat Tool Distance.gif Udaljenost ili duljina.

CAS prikaz

Duljina[ <funkcija>, <početna vrijednost t1>, <završna vrijednost t2> ]
Izračunava duljinu grafa funkcije između x=t1 i x=t2.
Primjer:
Duljina[2x, 0, 1] daje\sqrt{5}.
Duljina[ <funkcija>, <varijabla a>, <početna točka t1>, <krajnja točka t2> ]
Izračunava duljinu grafa funkcije između a=t1 i a=t2.
Primjer:
Duljina[2a, a, 0, 1] daje \sqrt{5}.
Duljina[<dužina>]
Izračunava duljinu dužine.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute