ZoomAchega (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Factor de escala> ]
[ <Factor de escala>, <Centro> ]
[ <Min x>, <Min y>, <Max x>, <Max y> ]
© 2022 International GeoGebra Institute