TestT2 (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Lista datos mostrais 1>, <Lista datos mostrais 2>, <Cola>,<Composición (booleana)> ]
[ <Media mostral 1 >, <Desviación típica mostral 1>, <Tamaño mostral 1>, <Media mostral 2>, <Desviación típica mostral 2 >, <Tamaño mostra 2>, <Cola>, <Composición (booleana)> ]
© 2023 International GeoGebra Institute