Raíz (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Polinomio> ]
[ <Función>, <Valor inicial x> ]
[ <Función>, <Valor inicial x>, <Valor final x> ]


Xanela CAS

[ <Polinomio> ]
© 2023 International GeoGebra Institute