Lonxitude (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Vector> ]
[ <Punto> ]
[ <Función>, <Valor inicial x>, <Valor final x> ]
[ <Función>, <Punto inicial>, <Punto final> ]
[ <Curva>, <Valor inicial x>, <Valor final x> ]
[ <Curva>, <Punto inicial>, <Punto final> ]
[ <Lista> ]
[ <Texto> ]
[ <Lugar xeométrico> ]
[ <Segmento> ]


Xanela CAS

[ <Función>, <Valor inicial x>, <Valor final x> ]
[ <Función>, <Punto inicial>, <Punto final> ]
© 2022 International GeoGebra Institute