IntervaloConfianza2 (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Lista 1 de datos mostrais>, <Lista 2 de datos mostrais>, <Nivel>, <Composición (booleana)>]
[ <Media mostral 1>, <Desviación típica mostral 1>, <Tamaño mostral 1>, <Media mostral 2>, <Desviación típica mostral 2>, <Tamaño mostral 2>, <Nivel>,<Composición (booleana)>]
© 2022 International GeoGebra Institute