DistribuciónTriangular (Comando)

De GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Esta páxina forma parte do manual oficial -en formato PDF e impreso-. Por motivos estruturais non poden editala os usuarios. De notar aquí algún erro, agradécese comuníquennolo.Ir á versión que pode ser editada polos usuarios.
[ <Límite inferior>, <Límite superior>, <Moda>, x ]
[ <Límite inferior>, <Límite superior>, <Moda>, x, <Acumula (booleana)> ]
[ <Límite inferior>, <Límite superior>, <Moda>, <Valor da variable> ]
© 2023 International GeoGebra Institute