Uzorak Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.


Uzorak[ <Lista >, <Veličina> ]
Kreira listu od n slučajno izabranih elemenata liste; elementi mogu biti izabrani i više puta.
Primjer:
Uzorak[{1, 2, 3, 4, 5}, 5] kreirat će na primjer listu {1, 2, 1, 5, 4}.
Uzorak[ <Lista>, <Veličina>, <Boolean-logička vrijednost> ]
Kreira listu od n slučajno izabranih elemenata liste; elementi mogu biti izabrani i više puta ako i samo ako je zadnji parametar jednak true-istina.
Primjer:
Uzorak[{1, 2, 3, 4, 5}, 5, true] kreirat će na primjer lista1 = {2, 3, 3, 4, 5}.

CAS Prikaz

Uzorak[ <Lista>, <Veličina> ]
Kreira listu od n slučajno izabranih elemenata liste; elementi mogu biti izabrani i više puta.
Primjer:
Uzorak[{-5, 2, a, 7, c}, 3] kreirat će na primjer listu {a, 7, -5}.
Uzorak[ <Lista>, <Veličina>, <Boolean-logička vrijednost> ]
Kreira listu od n slučajno izabranih elemenata liste; elementi mogu biti izabrani i više puta ako i samo ako je zadnji parametar jednak true-istina.
Primjer:
Lista može sadržavati i liste kao svoje elemente: Neka je Lista1 jednaka {1, 2, 3}.
Uzorak[{Lista1, 4, 5, 6, 7, 8}, 3, false] kreirat će na primjer listu {6, {1, 2, 3}, 4}.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute