Faktori Naredba

Izvor: GeoGebra Manual
Idi na: navigaciju, pretragu
Accessories dictionary.png
Ova stranica je dio službenog priručnika za štampanje i PDF format. Zbog strukturnih razloga korisnici ne mogu uređivati ovu stranicu. Ako ste pronašli bilo kakve grešku na ovoj stranici molimo Vas da nas kontaktirate. Idite na verziju koju mogu uređivati ​​korisnici.
Faktori[ <Polinom> ]
kao rezultat daje listu {faktor, eksponent}, tako da je proizvod svih faktora stepenovanih s odgovarajućim eksponentom jednak datom polinomu.
Primjer:
Faktori[x^8 - 1] daje listu {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}.
Napomena: Nisu svi polinomi svodljivi nad poljem realnih brojeva.
Faktori[ <Broj> ]
kao rezultat daje listu {prost broj, eksponent}, tako da je proizvod svih prostih brojeva stepenovanih s odgovarajućim eksponentom jednak datom broju. Prosti brojevi, sortirani su u rastućem redoslijedu.
Primjer:
 • Faktori[1024]daje listu {{2, 10}}, jer je 1024 = 210.
 • Faktori[42] daje listu {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, jer je 42 = 21 31 71.
Napomena: Vidi naredbe ProstiFaktori i Faktoriziraj.

CAS Sintaksa

Faktori[ <Polinom> ]
kao rezultat daje listu {faktor, eksponent}, tako da je proizvod svih faktora stepenovanih s odgovarajućim eksponentom jednak datom polinomu.
Primjer:
Faktori[x^8 - 1] daje listu {{x^4 + 1, 1}, {x^2 + 1, 1}, {x + 1, 1}, {x - 1, 1}}, prikazanu kao \begin{pmatrix} x^4+1&1\\ x^2+1&1\\ x+1&1\\ x-1&1

\end{pmatrix}
.
Napomena: Nisu svi polinomi svodljivi nad poljem realnih brojeva.
Faktori[ <Broj> ]
kao rezultat daje listu {prost broj, eksponent}, tako da proizvod svih prostih brojeva stepenovanih s s odgovarajućim eksponentom jednak datom broju. Prosti brojevi, sortirani su u rastućem redoslijedu.
Primjer:
 • Faktori[1024]daje listu {{2, 10}}, prikazanu kao \begin{pmatrix} 2&10 \end{pmatrix}, jer je 1024 = 210.

  • Faktori[42] daje listu {{2, 1}, {3, 1}, {7, 1}}, prikazanu kao \begin{pmatrix} 2&1\\ 3&1\\ 7&1

   \end{pmatrix}
   , jer je 42 = 21 31 71.
Napomena: Vidi naredbe ProstiFaktori i Faktoriziraj.

Comments

© 2021 International GeoGebra Institute