Polinom Komut

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin
Polinom( <Fonksiyon> )
Polinom fonksiyonun açık halini verir.
Örnek: Polinom((x - 3)^2) komutu x2 - 6x + 9 sonucunu verir.
Polinom( <Nokta Listesi> )
Verilen n noktadan geçen derecesi n-1 olan interpolasyon (iç değerleme) polinomunu oluşturur.
Örnek: Polinom({(1, 1), (2, 3), (3, 6)}) komutu 0.5 x2 + 0.5 x sonucunu verir.

CAS Söz Dizimi

Polinom( <Fonksiyon> )
Fonksiyonu açar ve bunu (katsayıları gruplandırarak) x cinsinden bir polinom olarak yazar.
Örnek: Polinom((x - 3)^2 + (a + x)^2) komutu 2 x2 + (2a - 6) x + a2 + 9 sonucunu verir.
Polinom( <Fonksiyon>, <Değişken> )
Fonksiyonu açar ve bunu (katsayıları gruplandırarak) verilen değişken cinsinden bir polinom olarak yazar.
Örnek: Polinom((x - 3)^2 + (a + x)^2, a) komutu a2 + 2 x a + 2 x2 - 6 x + 9 sonucunu verir.
© 2021 International GeoGebra Institute