Kesiştir Komut

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin
Kesiştir( <Nesne>, <Nesne> )
İki nesnenin kesişim noktalarını verir.
Örnekler:
 • a: -3x + 7y = -10 bir doğru ve c: x^2 + 2y^2 = 8 bir elips olsun. Kesiştir(a, c) doğru ve elipsin E = (-1.02, -1,87) ve F = (2.81, -0.22) kesişim noktalarını verir.
 • Kesiştir(y = x + 3, Eğri(t, 2t, t, 0, 10)) komutu A=(3,6) sonucunu verir.
 • Kesiştir(Eğri(2s, 5s, s,-10, 10), Eğri(t, 2t, t, -10, 10)) komutu A=(0,0) sonucunu verir.
Kesiştir( <Nesne>, <Nesne>, <Kesişim Noktası İndeksi> )
İki nesnenin n inci kesişim noktasını verir. Nesneler bir doğru, konik, polinom fonksiyon veya kapalı eğri olmalıdır.
Örnek:
a(x) = x^3 + x^2 - x bir fonksiyon ve b: -3x + 5y = 4 bir doğru olsun. Kesiştir(a, b, 2) bu fonksiyon ve doğrunun C = (-0.43, 0.54) kesişim noktasını verir.
Kesiştir( <Nesne>, <Nesne>, <Başlangıç Noktası> )
Bu iki nesnenin, başlangıç noktasından yinelemeli bir sayısal metot kullanarak elde edilen kesişim noktasını verir.
Örnek:
a(x) = x^3 + x^2 - x bir fonksiyon, b: -3x + 5y = 4 bir doğru ve C = (0, 0.8) başlangıç noktası olsun. Kesiştir(a, b, C) yinelemeli bir sayısal metot kullanarak fonksiyon ve doğrunun D = (-0.43, 0.54) kesişim noktasını verir.
Kesiştir( <Fonksiyon>, <Fonksiyon>, <Başlangıç x-Değeri>, <Bitiş x-Değeri> )
Bu iki fonksiyonun verilen aralıktaki sayısal olarak belirlenmiş kesişim noktalarını verir.
Örnek:
f(x) = x^3 + x^2 - x ve g(x) = 4 / 5 + 3 / 5 x iki fonksiyon olsun. Kesiştir(f, g, -1, 2) bu iki fonksiyonun [ -1, 2 ] aralığındaki A = (-0.43, 0.54) ve B = (1.1, 1.46) kesişim noktalarını verir.
Kesiştir( <Eğri 1>, <Eğri 2>, <Parametre 1>, <Parametre 2> )
Verilen parametrelerle başlayan yinelemeli sayısal bir metot kullanarak bir kesişim noktası bulur.
Örnek:
a = Eğri(cos(t), sin(t), t, 0, π) ve b = Eğri(cos(t) + 1, sin(t), t, 0, π) olsun.
Kesiştir(a, b, 0, 2) komutu A = (0.5, 0.87) kesişim noktasını verir.

CAS Söz Dizimi

Kesiştir( <Fonksiyon>, <Fonksiyon> )
İki nesnenin kesişim noktalarını içeren bir liste verir.
Örnek:
f(x):= x^3 + x^2 - x ve g(x):= x iki fonksiyon olsun. Kesiştir(f(x), g(x)) bu iki fonksiyonun kesişim noktalarının {(1, 1), (0, 0), (-2, -2)} listesini verir.
Kesiştir( <Nesne>, <Nesne> )
Örnekler:
 • Kesiştir( <Doğru> , <Nesne> ) bir doğru ve bir düzlem, doğru parçası, çokgen, konik v.b. nesnenin kesişim noktalarını oluşturur.
 • Kesiştir( <Düzlem> , <Nesne> ) bir düzlem ve bir doğru parçası, çokgen, konik v.b. nesnenin kesişim noktalarını oluşturur.
 • Kesiştir( <Konik>, <Konik> ) iki koniğin kesişim noktalarını oluşturur
 • Kesiştir( <Düzlem>, <Düzlem> ) iki düzlemin kesişim doğrusunu oluşturur.
 • Kesiştir( <Düzlem>, <Çokyüzlü> ) bir düzlem ve çokyüzlünün kesişim çokgenlerini oluşturur.
 • Kesiştir( <Küre>, <Küre> ) iki kürenin kesişim çemberini oluşturur.
 • Kesiştir( <Düzlem>, <Kuadrik> ) düzlem ve kuadriğin (küre, koni, silindir, ...) kesiştiği koniği oluşturur.
Notlar:
 • tüm kesişim noktalarını liste halinde elde etmek için örneğin{Kesiştir(a,b)} kullanabilirsiniz.
 • KesiştirKonik ve KesiştirYol komutlarına da bakın.
 • Mode intersect.svg Kesiştir aracına da bakın.
© 2021 International GeoGebra Institute