KÇözümler Komut

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin

CAS Sözdizimi

KÇözümler( <Denklem> )
Verilen denklemi esas değişken için çözer ve tüm çözümlerin, ki karmaşık sayı çözümlerine de izin verilir, bir listesini verir.
Örnek: KÇözümler(x^2 = -1) komutu x2 = -1 denkleminin {ί, -ί} karmaşık sayı çözümlerini verir.
KÇözümler( <Denklem>, <Değişken> )
Denklemi verilen değişken için çözer ve tüm çözümlerin, ki karmaşık sayı çözümlerine de izin verilir, bir listesini verir.
Örnek: KÇözümler(a^2 = -1, a) komutu a2 = -1 denkleminin {ί, -ί} karmaşık sayı çözümlerini verir.
KÇözümler( <Denklem Listesi>, <Değişken Listesi> )
Bir denklem kümesini verilen değişkenler kümesi için çözer ve tüm çözümlerin, ki karmaşık sayı çözümlerine de izin verilir, bir listesini verir.
Örnek: KÇözümler({y^2 = x - 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}) komutu y2 = x - 1 ve x = 2 * y - 1 denklemlerinin \begin{pmatrix}1 + 2 ί&1 + ί\\1 - 2 ί&1 - ί\end{pmatrix} karmaşık sayı çözümlerini verir.
Notlar:
  • ί karmaşık sayısı ALT + i tuşlarına basılarak elde edilir.
  • KÇöz ve Çözümler komutlarına da bakın.
© 2022 International GeoGebra Institute