Eylem Nesneleri

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin


Etkileşimli dinamik çalışma sayfaları için betikleme yapan Eylem Nesneleri oldukça kullanışlı olabilmektedir.
Bu şekilde dört tip eylem nesnesi vardır:

İşaret Kutuları

İşaret kutuları, mantık değerlerinin grafiksel temsilleridir. Detaylar için Mode showcheckbox.svg İşaret Kutusu Aracına bakın. İşaret Kutuları yukarıda bahsi geçen araç veya İşaretKutusu Komutu kullanılarak oluşturulabilirler.

Girdi Kutuları

Girdi Kutuları, betikler için metin girdileri gibi çalışır. Betik, Girdi Kutusundaki metin değiştirilip ardından enter tuşuna basılarak veya Girdi Kutusundan çıkılarak tetiklenir. Girilen değere %0 değişkeni kullanılarak erişilebilir.

Örnek: a=a+%0 betiğine sahip bir Girdi Kutusu girilen değeri a sayısı kadar artıracaktır. Sadece a bir serbest nesne ise çalışır.

Eğer Girdi Kutusunun bir serbest nesnenin değerini değiştirmesini (veya bir bağımlı nesneyi yeniden tanımlamasını) istiyorsanız bu nesneyi, girdi kutusuna bağlı olacak şekilde belirleyebilirsiniz. Bu sayede herhangi bir betik eklemeniz gerekmez.
Girdi Kutuları, Mode textfieldaction.svg Girdi Kutusu Aracı veya GirdiKutusu Komutu kullanılarak oluşturulabilir.

Düğmeler

Düğmeler tıklandıklarında, betikleri tetikleyecek şekilde kullanılırlar. Her ne kadar betikler herhangi başka bir nesne (örneğin bir resim) tıklandığında tetiklenebilseler de bunun için düğmeler kullanmak çalışma sayfanızı daha anlaşılır ve kullanımı kolay hale getirir.
Düğmeler, Mode buttonaction.svg Düğme Aracı veya Düğme Komutu kullanılarak oluşturulabilirler.

Aşağı Açılır Listeler

Eğer bir listenin içeriğini aşağı açılır bir liste şeklinde

Aşağı açılır bir listeden seçilecek bir öğe, Seçiliİndeks veya SeçiliÖğe komutları kullanılarak da elde edilebilir.

Örnek: x+1, x^2, sqrt(x) fonksiyonlarını içeren aşağı açılır bir liste oluşturmak için, ilk olarak giriş çubuğuna L={x+1, x^2,sqrt(x)} yazarak bir liste oluşturun. Ardından Cebir Görünümünde bu listeye sağ tıklayın ve Nesne Özellikleri... seçin. Ortaya çıkan diyalog penceresinde Açılan liste olarak çiz seçimini yapın. Burada aynı zamanda bu aşağı açılır listeyi açıklayan bir başlık da girebilirsiniz. Hali hazırda seçili olan fonksiyonu Grafik Görünümünde çizmek için, giriş çubuğuna SeçiliÖğe(L) komutunu girin.
© 2021 International GeoGebra Institute