CAS Görünümü

GeoGebra Manual sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin

Menu view cas.svg CAS Görünümü Kullanıcı Ara Yüzü

Menu view cas.svg CAS Görünümü başlangıç ayarı olarak Graphics View Grafik Görünümünün yanında açılır. Bu Görünümlerden hangisinin etkin olduğuna bağlı olarak, GeoGebra penceresinin en üstünde sağ köşedeki Menu-edit-undo.svgMenu-edit-redo.svg Geri Al / Yeniden Yap düğmeleri ile birlikte ya CAS Görünümü Araç Çubuğu ya da Grafik Görünümü Araç Çubuğu gösterilir.

CAS-View.png


CAS Görünümü

Menu view cas.svg CAS Görünümü, Menu view cas.svg CAS Perspektifinin parçası olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza göre GeoGebra'nın kullanıcı ara yüz yerleşimini değiştirebilirsiniz.

Matematiksel Nesneler Oluşturma

Doğrudan Giriş

Menu view cas.svg CAS Görünümü, GeoGebra'nın Bilgisayar Cebir Sistemini (Computer Algebra System) sembolik hesaplamalar için kullanmanıza imkan verir. Üstte bir Giriş Alanı ve altta çıktı gösteriminin olduğu hücrelerden oluşur. Bu Giriş Alanlarını, aşağıdaki farklarla normal Giriş Çubuğu gibi kullanabilirsiniz:

 • Herhangi bir değer ataması yapılmamış değişkenler kullanabilirsiniz.
 • = denklemler için ve := atamalar için kullanılır. Bu a=2 girdisinin a ya 2 değerini atamayacağı anlamına gelir. Detaylar için atamalar hakkındaki bölüme bakın.
 • Çarpma açık şekilde işaretlenmelidir. Giriş Çubuğunda çarpma için hem a(b+c) hem dea*(b+c) kullanılabilirken Menu view cas.svg CAS Görünümünde sadece a*(b+c) geçerlidir.

Doğrudan Giriş için Klavye Kısa Yolları

GeoGebra Masaüstü Sürümünün Menu view cas.svg CAS Görünümünde girdinizi hesaplamak veya kontrol etmek için aşağıdaki klavye kısa yolları size yardımcı olur.

Not: Bu klavye kısa yollarını kullanmak yerine CAS Görünümü Araç Çubuğunda bunlara karşılık gelen Araçları da kullanabilirsiniz.
 • Enter: Girdinizi hesaplar.
Notlar:
 • Atamalar daima hesaplanır, örneğin a := 5
 • Herhangi bir çıktıyı girdinizin sonunda bir noktalı virgül kullanarak gizleyebilirsiniz, örneğin a := 5;
.

Değişken Atamaları ve Diğer Görünümlerle Bağlantı

Atamalar için := gösterimini kullanabilirsiniz, örneğin b := 5, a(n) := 2n + 3.

 • Bir adı açığa çıkarma: Bir değişken adını yeniden açığa çıkarmak için Sil[b] kullanın.
 • Bir değişken veya fonksiyonu yeniden tanımlama: Bir değişken veya fonksiyonu yeniden tanımlayabilirsiniz, fakat bunu aynı hücrede yapmalısınız aksi halde bu yeni bir değişken olarak ele alınacak ve otomatik olarak yeniden adlandırılacaktır.

Eğer mümkünse değişkenler ve fonksiyonlar Menu view cas.svg CAS Görünümü ve diğer Görünümler tarafından daima paylaşılır. Örneğin:

 • Eğer Menu view cas.svg CAS Görünümünde b:=5 olarak tanımlarsanız, b yi GeoGebra'nın tüm diğer Görünümlerinde kullanabilirsiniz.
 • Eğer bir başka Görünümde f(x)=x^2 fonksiyonunu tanımlarsanız bu fonksiyonu Menu view cas.svg CAS Görünümünde de kullanabilirsiniz.
Not:
Çıktı daima, sadece := işaretinden sonraki ifade olacaktır, örneğin eğer b:=5 yazarsanız çıktı 5 olacaktır. Lütfen gerçekte duruma açıklık getirmek için b := 5 ifadesinin gösterileceğini not edin.

Denklemler

 • Denklemleri sadece Eşittir işaretini kullanarak yazabilirsiniz, örneğin 3x + 5 = 7.
 • Aritmetik İşlemler: Aritmetik işlemleri denklemlere uygulayabilirsiniz ki bu manüel denklem çözümü için kullanışlıdır.
  Örnek: (3x + 5 = 7) - 5 denklemin her iki tarafından 5 çıkarır.
 • Bir Tarafı Almak: Bir denklemin sol veya sağ tarafını SolTaraf() ve SağTaraf() komutlarını kullanarak alabilirsiniz.
  Örnek: SolTaraf(3x + 5 = 7) komutu 3 x + 5 verir ve SağTaraf(3x + 5 = 7) komutu 7 verir.

Satır Göndermeleri

Menu view cas.svg CAS Görünümünde diğer satırlara iki yolla gönderme yapabilirsiniz:

 • Statik satır göndermeleri çıktıyı kopyalar ve gönderme yapılan satırda daha sonra değişiklik yapılırsa çıktı güncellenmeyecektir
  • #: Önceki çıktıyı kopyalar.
  • #5: Satır 5'in çıktısını kopyalar.
 • Dinamik satır göndermeleri gerçek çıktı yerine bir başka satıra gönderme ekler ve böylece gönderme yapılan satırda daha sonra değişiklik yapılırsa çıktı güncellenecektir
  • $: Önceki çıktıya bir gönderme ekler.
  • $5: Satır 5'in çıktısına bir gönderme ekler.

CAS Komutları

GeoGebra, Menu view cas.svg CAS Görünümünde nesneler oluşturmak için kullanılabilen geniş yelpazede CAS Komutları da sunar. Sadece Komutun adını Giriş Alanına yazmaya başlayın ve GeoGebra, girdiniz ile eşleşen Komutların bir listesini size önerecektir.

Not: Komutların tam bir listesi için CAS Komutları bölümüne bakın.
Not: GeoGebra 5.0 ve sonraki sürümlerin Menu view cas.svg CAS Görünümü, bazı Geometri Komutlarının tam (kesin) versiyonlarını desteklemektedir

.

CAS Görünümü Araç Çubuğu

CAS Görünümü Araç Çubuğu size girdinizin değerini bulma ve hesaplamalar gerçekleştirme imkanı veren çeşitli CAS Araçları sunmaktadır. Sadece girdinizi yazın ve sonrasında girdinize uygulamak için karşılık gelen CAS Aracını seçin.

Toolbar-CAS.pngNote İpucu: GeoGebra Klasik 5'de girdi metninizin bir parçasını seçip bu işlemi sadece seçili kısma uygulayabilirsiniz. Bu özellik şu anda Klasik 6'da mevcut değildir.
Not: Araçların tam bir listesi için bakın CAS Araçları.

Bağlam Menüleri

Satır Başlığı Bağlam Menüsü

GeoGebra Masaüstü Sürümünde aşağıdaki seçenekleri sunan Bağlam Menüsünü göstermek için bir satırın başlığına sağ tıklayabilirsiniz (MacOS: Ctrl-tık):

 • Üste Ekle: Mevcut satırın üstüne boş bir satır ekler.
 • Alta Ekle: Mevcut satırın altına boş bir satır ekler.
 • Satırı Sil: Mevcut satırın içeriğini siler.
 • Metin: Mevcut sonuç ve satırda içerilen mevcut sonucu gösteren metin arasında geçiş yapar ki bu kullanıcıya yorumlar ekleme imkanı verir.
 • LaTeX Olarak Kopyala (GeoGebra Masaüstü): Mevcut satırın içeriğini bilgisayarınızın panosuna kopyalar. Bu size içeriği örneğin bir Metin nesnesine yapıştırma imkanı verir.
Not: Birden fazla CAS satırının içeriğini LaTeX olarak kopyalamak için istediğiniz satırları Ctrl-tık (MacOS: Cmd-tık) ile seçin ve ardından bir satır başlığına sağ tıklayarak (MacOS: Ctrl-tık) LaTeX Olarak Kopyala seçin.

Hücre Bağlam Menüsü

GeoGebra Masaüstü Sürümünde aşağıdaki seçenekleri içeren bir Bağlam Menüsünü göstermek için bir CAS çıktı hücresine sağ tıklayabilirsiniz (MacOS: Ctrl-tık):

 • Kopyala: Hücre içeriklerini bilgisayarınızın panosuna kopyalar. Ardından Yapıştır seçeneğini göstermek için yeni bir hücreye sağ tıklayın.
 • LaTeX Olarak Kopyala: Hücre içeriklerini bilgisayarınızın panosuna LaTeX formatında kopyalar, böylece bu içerikler bir Metin nesnesine veya bir LaTeX editörüne yapıştırılabilir.
 • LibreOffice Formülü Olarak Kopyala: Hücre içeriklerini bilgisayarınızın panosuna LibreOffice formülü olarak kopyalar, böylece bunlar bir kelime işletim dokümanına kopyalanabilir.
 • Resim Olarak Kopyala: Hücre içeriklerini bilgisayarınızın panosuna PNG formatında kopyalar, böylece bu bir Resim nesnesine veya bir kelime işletim dokümanına yapıştırılabilir.

Matematiksel Nesneleri Gösterme

CAS Görünümü Stil Çubuğu

CAS Görünümü Stil Çubuğu aşağıdakiler için düğmeler sunar

 • Stylingbar text.svg metin stilini (Stylingbar text bold.svg koyu ve Stylingbar text italic.svg italik) olarak ve metin Stylingbar color white.svg rengini değiştirme
 • bir Cas-keyboard.png sanal klavye gösterme (GeoGebra Masaüstü)
 • GeoGebra penceresinde ek Stylingbar dots.svg Görünümleri gösterme (GeoGebra Web ve Tablet Uygulamaları)

CAS Nesnelerini Graphics View Grafik Görünümünde Gösterme

Menu view cas.svg CAS Görünümünde, her satırın solundaki simge bu satırda tanımlanmış olan nesnenin (mümkün olması durumunda) mevcut görünürlük durumunu (gösteriliyor veya gizli) gösterir. Bu nesnenin Graphics View Grafik Görünümündeki görünürlük durumunu değiştirmek için doğrudan küçük Mode showhideobject.svg Nesneyi Göster / Gizle simgesine tıklayabilirsiniz.

© 2021 International GeoGebra Institute