Tekst naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Tekst[ <objekat> ]
Tekst[ <objekat>, <da li da zamenim promeljive> ]
Tekst[ <objekat>, <tačka> ]
Tekst[ <obkjekat>, <tačka>, <da li da zamenim promenljive> ]
© 2021 International GeoGebra Institute