Priručnik

Извор: GeoGebra Manual

Šta je GeoGebra

GeoGebra je program dinamične matematike koji ujedinjuje geometriju, algebru i analizu. Program je za učenje i poučavanje matematike u školama koga je razvio Markus Hohenwarter i međunarodni tim programera. Ovaj priručnik pokriva trenutnu verziju GeoGebre (4.0). GeoGebra je kompatibilna sa svim prethodnim verzijamaa, uprkos malim razlikama.

Instaliranje GeoGebre

Uputstvo za instalaciju će vam pomoći sa instalacijom GeoGebre i njenom integracijom u različite operativne sisteme.

Izradite dinamične konstrukcije

Konstrukcije u GeoGebri sastoje se od matematičkih objekata koji mogu biti izrađeni koristeći alate ili naredbe. Tutorijali vas mogu voditi kroz vaše prve konstrukcije.

Uhvatite se u koštac sa GeoGebrinim korisničkim interfejsom

Glavni je prozor podijeljen na Prikazi. Algebarski prikaz se nalazi sa leve strane, a Grafički prikaz je sa desne strane prozora. Iznad ovih pogleda nalazi se Traka sa menijima i Traka sa alatima, a ispod se može smjestiti Traka za navigaciju. Mnogim karakteristikama GeoGebre možemo pristupiti koristeći Prečice sa tastature. GeoGebra nudi i razne dostupnosti, kao što je Virtualna tastatura.

Objavite svoj rad

Kad završite konstrukciju, možete je

© 2019 International GeoGebra Institute