PostaviVrednost naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
PostaviVrednost[ <logička vrednost>, <0|1> ]
PostaviVrednost[ <objekat>, <objekat> ]
PostaviVrednost[ <lista>, <broj>, <objekat> ]
© 2021 International GeoGebra Institute