NZS naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
NZS[ <lista brojeva> ]
NZS[ <broj>, <broj> ]


CAS prikaz

NZS[ <lista brojeva> ]
NZS[ <lista polinoma> ]
NZS[ <broj>, <broj> ]
NZS[ <polinom>, <polinom> ]
© 2021 International GeoGebra Institute