NRešenja naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.

Ova naredba je dostupna samo u CAS prikazu..

NRešenja[ <jednačina> ]
NRešenja[ <jednačina>, <promenljiva> ]
NRešenja[ <jednačina>, <promenljiva = početna vrednost> ]
NRešenja[ <lista jednačina>, <lista promenljivih> ]
© 2021 International GeoGebra Institute