Min naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Min[ <Interval> ]
Min[ <Lista> ]
Min[ <Broj>, <Broj> ]
Min[ <Lista podataka>, <Lista frekvencija> ]
Min[ <Funkcije>, <Početak x-vrijednosti>, <Kraj x-vrijednosti> ]


CAS prikaz

Min[ <lista> ]
Min[ <broj>, <broj> ]
© 2021 International GeoGebra Institute