KružniLuk naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
KružniLuk[ <Tačka M>, <Tačka A>, <Tačka B> ]
Pravi kružni luk sa središnjom tačkom M između tačaka A i B.
© 2021 International GeoGebra Institute