Izvrši naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Izvrši[ <lista tekstova> ]
Izvrši[ <lista tekstova>, <parametar>, <parametar>, ... ]
© 2020 International GeoGebra Institute