Element naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Element[ <lista>, <pozicija elementa> ]


CAS prikaz

Element[ <Lista>, <Pozicija elementa> ]
Element[ <Matrica>, <Vrsta>, <Kolona> ]
© 2021 International GeoGebra Institute