Duž naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Duž[ <tačka>, <tačka> ]
Duž[ <tačka>, <dužina> ]

Comments

Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
Segment[ <Tačka A>, <Tačka B> ]
Pravi segment između dvije tačke A i B.
Segment[ <Tačka A>, <Broj a> ]
Pravi segment dužine a a polazna tačka je A.

Шаблон:Notes

© 2021 International GeoGebra Institute