DesnaStrana naredba

Извор: GeoGebra Manual
Accessories dictionary.png
Ova stranica je deo zvaničnog priručnika za štampu i pdf. Zbog strukturnih razloga obični korisnici ne mogu da menjaju ovu stranicu. Ako pronađete greške na ovoj stranici, molimo da nas kontaktirate.Idite na verziju koju korisnik može da menja.
DesnaStrana[ <jednačina> ]


CAS prikaz

DesnaStrana[ <jednačina> ]
DesnaStrana[ <lista jednačina> ]
DesnaStrana[ <lista jednačina>, <indeks> ]
© 2021 International GeoGebra Institute