Zobraziť v rovohaľhosti s daným stredom a koeficientom nástroj

© 2021 International GeoGebra Institute