TaylorovPolynóm príkaz

Z GeoGebra Manual
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Accessories dictionary.png
Táto stránka je súčasťou oficiálneho manuálu pre tlač a PDF. Z štrukturálnych dôvodov obyčajný užívatelia nemôžu editovať túto stránku. Ak si našiel akékoľvek chyby na tejto stránke, kontaktujte nás.Prejdite na verziu, ktorú možno upravovať používateľmi.
TaylorovRad[ <Funkcia>, <x-ová hodnota>, <Poradové číslo> ]


CAS vzhľad

TaylorovRad[ <Výraz>, <x-ová hodnota>, <Poradové číslo> ]
TaylorovRad[ <Výraz>, <Premenná>, <Hodnota premennej>, <Poradové číslo> ]
© 2021 International GeoGebra Institute