TPriemerOdhad príkaz

Z GeoGebra Manual
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Accessories dictionary.png
Táto stránka je súčasťou oficiálneho manuálu pre tlač a PDF. Z štrukturálnych dôvodov obyčajný užívatelia nemôžu editovať túto stránku. Ak si našiel akékoľvek chyby na tejto stránke, kontaktujte nás.Prejdite na verziu, ktorú možno upravovať používateľmi.
TPriemerOdhad[ <Zoznam údajov vzorky>, <Úroveň> ]
TPriemerOdhad[ <Priemer vzorky>, <Štandardná deviácia vzorky>, <Veľkosť vzorky>, <Úroveň> ]
© 2021 International GeoGebra Institute