StĺpcovýDiagram príkaz

Z GeoGebra Manual
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Accessories dictionary.png
Táto stránka je súčasťou oficiálneho manuálu pre tlač a PDF. Z štrukturálnych dôvodov obyčajný užívatelia nemôžu editovať túto stránku. Ak si našiel akékoľvek chyby na tejto stránke, kontaktujte nás.Prejdite na verziu, ktorú možno upravovať používateľmi.
StĺpcovýDiagram[ <Zoznam údajov>, <Zoznam početností> ]
StĺpcovýDiagram[ <Zoznam údajov>, <Zoznam početností>, <Šírka stĺpcov> ]
StĺpcovýDiagram[ <Zoznam nespracovaných údajov>, <Šírka stĺpcov> ]
StĺpcovýDiagram[ <Štartovacia hodnota>, <Konečná hodnota>, <Zoznam výšok> ]
StĺpcovýDiagram[ <Štartovacia hodnota>, <Konečná hodnota>, <Výraz>, <Premenná>, <od Čísla>, <po Číslo> ]
StĺpcovýDiagram[ <Štartovacia hodnota>, <Konečná hodnota>, <Výraz>, <Premenná>, <od Čísla>, <po Číslo>, ]
© 2021 International GeoGebra Institute