RiešiťODR príkaz

Z GeoGebra Manual
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Accessories dictionary.png
Táto stránka je súčasťou oficiálneho manuálu pre tlač a PDF. Z štrukturálnych dôvodov obyčajný užívatelia nemôžu editovať túto stránku. Ak si našiel akékoľvek chyby na tejto stránke, kontaktujte nás.Prejdite na verziu, ktorú možno upravovať používateľmi.
RiešiťODR[ <f'(x,y)>, <x od>, <y od>, <x do>, <krok> ]
RiešiťODR[ <y'>, <x'>, <x od>, <y od>, <t do>, <krok> ]
RiešiťODR[ <b(x)>, <c(x)>, <f(x)>, <x od>, <y od>, <y' od>, <x do>, <krok> ]


CAS vzhľad

RiešiťODR[ <Rovnica> ]
RiešiťODR[ <Rovnica>, <Závislá premenná>, <Nezávislá premená> ]
© 2021 International GeoGebra Institute