NumRiešenie príkaz

Z GeoGebra Manual
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Accessories dictionary.png
Táto stránka je súčasťou oficiálneho manuálu pre tlač a PDF. Z štrukturálnych dôvodov obyčajný užívatelia nemôžu editovať túto stránku. Ak si našiel akékoľvek chyby na tejto stránke, kontaktujte nás.Prejdite na verziu, ktorú možno upravovať používateľmi.

Tento príkaz je dostupné iba v režime CAS.

NumRiešenie[ <Rovnica> ]
NumRiešenie[ <Rovnica>, <Premenná> ]
NumRiešenie[ <Rovnica>, <Premenná = začiatočná hodnota> ]
NumRiešenie[ <Zoznam rovníc>, <Zoznam premenných> ]
© 2021 International GeoGebra Institute