Dotyčnica príkaz

Z GeoGebra Manual
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Accessories dictionary.png
Táto stránka je súčasťou oficiálneho manuálu pre tlač a PDF. Z štrukturálnych dôvodov obyčajný užívatelia nemôžu editovať túto stránku. Ak si našiel akékoľvek chyby na tejto stránke, kontaktujte nás.Prejdite na verziu, ktorú možno upravovať používateľmi.
Dotyčnica[ <Bod>, <Kužeľosečka> ]
Dotyčnica[ <Bod>, <Funkcia> ]
Dotyčnica[ <Bod na krivke>, <Krivka> ]
Dotyčnica[ <x-ová hodnota>, <Funkcia> ]
Dotyčnica[ <Rovnobežná priamka>, <Kužeľosečka> ]
Dotyčnica[ <Kružnica>, <Kružnica> ]
© 2021 International GeoGebra Institute