Açı Komut

GeoGebra Manual sitesinden
Ayhan Aksoy (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 12.01, 3 Ekim 2020 tarihli sürüm
Şuraya atla: kullan, ara
Accessories dictionary.png
Bu sayfa baskı ve pdf için resmi kullanım kılavuzunun parçasıdır.Yapısal sebepler nedeniyle kullanıcılar bu sayfayı düzenleyemez. Bu sayfada bir hata görürseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Kullanıcılar tarafından düzenlenebilen sayfaya gidin
Açı( <Nesne> )
 • Konik: Bir koni kesitinin ana ekseninin dönme (twist) açısını verir (Eksenler komutuna bakın).
Örnek: Açı(x²/4+y²/9=1) komutu 90° veya seçilmiş açı birimi radyan ise 1.57 sonucunu verir.
Not: GeoGebra 5.0 Web ve Tablet Uygulaması Versiyonunda Radyan, Açı Birimi olarak ayarlanamaz.
 • Vektör: x‐ekseni ve verilen vektör arasındaki açıyı verir.
Örnek: Açı(Vektör((1, 1))) komutu, 45° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
 • Nokta: x‐ekseni ve verilen noktanın konum vektörü arasındaki açıyı verir.
Örnek: Açı((1, 1)) komutu, 45° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
 • Sayı: Bir sayıyı açıya çevirir (sonuç ayarlanmış açı birimine bağlı olarak [0,360°] veya [0,2π] aralığındadır).
Örnek: Açı(20) komutu, ayarlanmış açı birimi derece iken 65.92° sonucunu verir.
 • Çokgen: Çokgenin tüm açılarını matematiksel olarak pozitif yönlendirilmiş (saatin ters yönünde) şekilde oluşturur.
Örnek: Açı(Çokgen((4, 1), (2, 4), (1, 1))) komutu 56.31°, 52.13° ve 71.57° veya bunların radyan cinsinden karşılık geldiği değerleri verir.
Not: Eğer çokgen saatin ters yönünde oluşturulmuşsa iç açıları elde edersiniz. Eğer çokgen saat yönünde oluşturulmuşsa dış açıları elde edersiniz.


Açı( <Vektör>, <Vektör> )
İki vektör arasındaki açıyı verir (sonuç ayarlanmış açı birimine bağlı olarak [0,360°] veya [0,2π] aralığındadır).
Örnek:
Açı(Vektör((1, 1)), Vektör((2, 5))) komutu 23.2° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
Açı( <Doğru>, <Doğru> )
İki doğrunun doğrultman vektörleri arasındaki açıyı verir (sonuç ayarlanmış açı birimine bağlı olarak [0,360°] veya [0,2π] aralığındadır).
Örnek:
 • Açı(y = x + 2, y = 2x + 3) komutu 18.43° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
 • Açı(Doğru((-2, 0, 0), (0, 0, 2)), Doğru((2, 0, 0), (0, 0, 2))) komutu 90° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
ve CAS Görünümünde :
 • Açı(x + 2, 2x + 3) komutu acos \left( 3 \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} \right) sonucunu verir.
 • f(x) := x + 2 ve g(x) := 2x + 3 olarak tanımlayın ardından Açı(f(x), g(x)) komutu girildiğinde acos \left(3 \cdot \frac{\sqrt{10}}{10} \right) sonucu elde edilir.
Angle( <Doğru>, <Düzlem> )
Doğru ve düzlem arasındaki açıyı verir.
Örnek:
 • Açı(Doğru((1, 2, 3),(-2, -2, 0)), z = 0) komutu 30.96° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
Açı( <Düzlem>, <Düzlem> )
Verilen iki düzlem arasındaki açıyı verir.
Örnek:
 • Açı(2x - y + z = 0, z = 0) komutu 114.09° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
Açı( <Nokta>, <Köşe>, <Nokta> )
Verilen noktalar tarafından tanımlanan açıyı verir (sonuç ayarlanmış açı birimine bağlı olarak [0,360°] veya [0,2π] aralığındadır).
Örnek:
Açı((1, 1), (1, 4), (4, 2)) komutu 56.31° veya radyan cinsinden buna karşılık gelen değeri verir.
Açı( <Nokta>, <Köşe>, <Açı> )
Verilen noktadan geçen, verilen köşeye sahip ve girilen açı büyüklüğündeki açıyı verir.
Örnek:
:*Açı((0, 0), (3, 3), 30°) komutu 30° ve (1.9, -1.1) noktasını verir.
Not: Döndür( <Nokta>, <Açı>, <Köşe> ) noktası da oluşturulur.


Açı( <Nokta>, <Nokta>, <Nokta>, <Yön> )
Noktalar tarafından tanımlanan ve verilen Yöndeki (ki bu yön bir doğru veya bir düzlemle belirlenir) açıyı verir (sonuç ayarlanmış açı birimine bağlı olarak [0,360°] veya [0,2π] aralığındadır).
Not: Yön kullanmak, 3D de açıların sadece [0,180°] veya sadece [180°,360°] olarak ayarlanabilen standart gösterimini baypas etmeyi sağlar böylece 3D de verilen A, B ve C noktaları için Açı(A, B, C) ve Açı(C, B, A) komutlarının verdiği kısıtlanmış aralıklardaki değerler yerine açının gerçek ölçüsünü verir.
Örnek:
Açı((1, -1, 0),(0, 0, 0),(-1, -1, 0), zEkseni) komutu 270° değerini ve Açı((-1, -1, 0),(0, 0, 0),(1, -1, 0), zEkseni) komutu 90° değerini veya radyan cinsinden bunlara karşılık gelen değerleri verir.
Not: Aynı zamanda Mode angle.svg Açı ve Mode anglefixed.svg Verilen Ölçüde Açı araçlarına da bakın.
© 2021 International GeoGebra Institute