Извор странице „Izračunaj alat”

Немате дозволу да уређујете ову страницу из следећег разлога:

Радња коју сте захтевали је ограничена на кориснике из једне од следећих група: Администратори, user-manual, user-manual-sr.


Можете да видите и копирате извор ове странице.

Назад на страницу „Izračunaj alat”.

Преузето из „http://wiki.geogebra.org/sr/Izračunaj_alat

Comments

Ovaj alat možemo koristiti samo u CAS prikazu.

Nakon izbora alata, unesimo algebarski izraz koji želimo da izračunamo i pritisnimo tipku Enter.

© 2022 International GeoGebra Institute